NẾU NHỮNG NGƯỜI MẸ KHÔNG CÒN BIẾT HÁT RU

Ru con

Ru con

NẾU NHỮNG NGƯỜI MẸ
KHÔNG CÒN BIẾT HÁT RU

                                             Đặng Hiển

 
Nếu những người mẹ không còn biết hát ru 
Thì những đưa trẻ sinh ra
sẽ như cây non trồng xuống cát 

Nếu núi Vọng Phu chỉ là đá như những hòn đá khác 
Thì những người đi sẽ chẳng trở về 

Nếu không có Mị Nương cũng chẳng có Trương Chi 
Thì Hanuman ơi không còn ai biết khóc 

Nếu không có nỏ thần cũng không còn Giếng Ngọc 
Thì dấu tích Cổ Loa cũng chỉ là bụi đất 

Nếu dân tộc không còn kí ức 
Thì xứ sở thành sa mạc hoang vu 

Nếu những người mẹ không còn biết hát ru
 

Author: Đặng Hiển