NGÂU MUỘN

NGÂU MUỘN
          NGÂU MUỘN

             
   Nguyễn Phương Anh

Xa nhau nay đã mấy đông
Hỏi người
               câu hẹn,
                            còn không...
                                              để chờ ?
Thu buông hạt nắng hững hờ
Lá vàng lay lắt, ngóng chờ heo may
Luân hồi khép lại vòng quay
Ngắn dài cũng vẫn đến ngày biệt nhau
Khẳng khiu thân, một chút đau
Chắt chiu đông, đợi xuân sau nảy chồi
Chiều mang nắng trải lưng đồi
Thềm nhà Ngâu muộn, đến rồi quên đi

                                 
30.9.2017


 

Author: Nguyễn Phương Anh