NGÀY CÚC

NGÀY CÚC


 
          NGÀY CÚC

 
Phan Cát Cẩn
 
Ngày anh đến nhà em vừa cúc nở
Vàng ngõ quê lấm tấm nắng thu
Quả na choãi gờ tường mở mắt
Như nhìn ta, nhìn ta
Hương ngâu trong vườn thơm mãi
Cánh cổng khép hờ, gió lách
 
Ngơ ngẩn góc vườn bướm bay tìm nhụy
Tóc ai hong bồ kết mùi thơ ngây
Nụ cười em đắm cả miền đồi
Bên trang vở học trò, mực dây áo trắng.
 
Mùa thu rất cao
Mùa thu rất xanh
Rót mềm cơn gió cúc
Thổi về anh hoang ảo đến bây giờ …..
 
Tiên kiên - mùa thu 

 

Author: Phan Cát Cẩn