NGHỀ NÔNG

NGHỀ NÔNG
NGHỀ NÔNG

             Quách Thị Bích Thịnh

 
  Thu hoạch nhà nông cũng phập phồng
  Hai sương một nắng quản chi công
  Trông cây ba tháng lo sâu bệnh
  Nhìn quả mười ngày sợ bão dông
  Có lúc ruộng cao khô nứt nẻ
  Hay khi đồng chũng ngập mênh mông
  Bát cơm thơm dẻo bao cay đắng
  Từng giọt mồ hôi ... đổ xuống đồng.

 

Author: Quách Thị Bích Thịnh