NHỚ!

!

!

Thơ: Hải Minh

Không lúc nào tôi không nhớ em
Nỗi nhớ không tên, ngày đêm dai dẳng
Bao nhiêu lần tôi gào lên 
tự thắng!
Rồi lại thua
rồi lại nhớ nhiều hơn
Vợ tôi hiền, xinh... tôi cũng chẳng cô đơn
Sao lại nhớ một người không biết nhớ?
Nếu người ấy hiểu tôi đang khổ
Có phần tôi một chút nhớ nào không?

HM