NOEL NHỚ

Hoàng Yến

Hoàng Yến

             NOEL NHỚ

                 
   Hoàng Yến

Chiều rơi bước phố lạ phương trời
NOEL xa xứ mộng lên khơi 
Nhấp nhánh ngôi sao nào trông đợi 
Có phải Anh buồn cũng NHỚ Tôi .?

Thánh lễ Người vui Người có đôi
Em đan nỗi NHỚ lặng bên đời
Chuông đổ giáo đường về bên CHÚA
Tiễn lạnh thơ mơ bóng Người thôi ...

                        
24/12/2015

 

Author: Hoàng Yến