NÓI CÙNG GÓA PHỤ

NÓI CÙNG GÓA PHỤ
NÓI CÙNG GÓA PHỤ

               
   Hải Minh

Em đừng vội quy y
Khi xuân còn quay lại
Chiều nắng- nghiêng thoai thoải
Khát một tà áo dài
**
Đừng để nét trang đài
U uẩn trong vô vọng
E lời kinh làm hỏng
Nét mọng trên môi hồng
**
Lỡ một lần qua sông
Đã làm sao phải vội
Trước khi trời sắp tối
Tôi kịp tới chèo đò
**
Dù sóng cả gió to

Xin bình yên đừng sợ
Đưa em rời bến lở
Gác mái chỗ cát bồi
**
Tôi thấy trong mắt người
Than hoa chờ ủ lửa
Dìu em đi bước nữa
Mình đi tìm bóng râm

 

Author: Hải Minh