NỖI LÒNG

NỖI LÒNG

        NỖI LÒNG

                      Ngọc Mai

Khát khao một bờ vai
Để đêm dài bớt lạnh
Xua tan buồn đặc sánh
Đêm trường ai có hay?
Trăng trốn vào trời mây
Mải vui cùng đám bạn
Bỏ rơi mất lời hẹn
Khiến thu càng hanh hao
Bờ yêu gợn sóng trào
Xô từng cơn khát khao
Vần vũ biển trời sao
Gọi đam mê dồn dứ
Đêm vẫn nhanh nhịp thở
Ôm ấp năm canh trầy
Oằn oãi với gió mây
Còn em đây....trơ lạnh...!

                   28.9.2014


 

Author: Ngọc Mai