​NÓI THAY LỜI THỊ NỞ

Thị Nở

Thị Nở

   

NÓI THAY LỜI THỊ NỞ 

         
  Đặng Vương Hưng

Dở hơi thì dở hơi rồi
Em mà sắc sảo ối người biết tay!
Xấu như ma quỷ thế này
Mà còn lắm gã giả say gạ mình

Đàn ông là lũ đa tình
Em mà tốc váy… đổ đình, xiêu đê…
Cái đêm giăng sáng em thề:
Đời này, kiếp khác… vẫn mê Chí Phèo!

Dù nhà anh ấy có nghèo
Dù không cha mẹ, vẫn theo nhau về
Đừng khinh em chỉ nhà quê
Em mà lên phố… “Tổ nghề” cũng kinh!

“Cái lò gạch cũ” làng mình
Xem ra lắm chuyện tày đình làm sao!

Thắp hương lạy cụ Nam Cao
Cho em xinh đẹp như bao bạn bè…

                             
Tháng 3/2016
 

Author: Đặng Vương Hưng