NỒM

Lôcj vừng

Lôcj vừng

                 NỒM
 
                 Phạm Thị Thu Hà
 
Ngày mới cho một tuần mới
Bắt đầu bằng những nỗi buồn
Ủ ê đọng ngưng từng giọt
Mới hay trời bỗng chuyển nồm…
 
Chợt xui Lộc Vừng hờn dỗi
Vu vơ đổ lá hàng hàng
Sương làm mưa thu trên cỏ
Ơ kìa mùa sang mênh mang
 
Bâng khuâng trong lòng một thoáng
Xa xanh hoang hoải sóng xô
Nỗi buồn sáng nay ẩm ướt
Tình cờ hong mãi không khô…
 

Author: Phạm Thị Thu Hà