NỬA ĐÊM NGUYỆN CẦU

Nguyện cầu

Nguyện cầu

NỬA ĐÊM NGUYỆN CẦU

                   
   Tịnh Vân

"Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu"
Bây giờ nắng ngả màu chiều
Người xưa chẳng thấy lòng nhiều nhớ thương

 
Bóng người chìm khuất trong sương
Đưa con về lại con đường lá bay
Con đi - con đến mỗi ngày
Tìm đâu bóng dáng vòng tay của người

Bồng bềnh mây trắng quên trôi.
Heo may ngưng thổi - đường người chẳng qua 
Lòng con bỗng thấy xót xa 
Cảm thương ai vẫn bôn ba cuối trời

Chúa ơi ! Chúa có thương người
Như con thương Chúa tuôn rơi giọt hồng
Chúa vì nhân loại đêm đông 
Xuống trần cứu thế thoát vòng tai ương

Người con yêu lắm đoạn trường
Bao thu con vẫn sầu tương nhớ người
Đông nay là mấy đông rồi
Con không xem lễ . Người thời vắng xa.

Chúa ơi ban phước chiều tà
Cho sum hiệp chớ cách xa nghìn trùng

Trời cao ! Đất rộng ! Khôn cùng...

 
                                     17/12/2015

 

Author: Tịnh Vân