Ơ KÌA

Mưa

Mưa

              Ơ KÌA

               
Hương Giang

Ơ kìa ! còn nhánh phượng hồng
Trong vòm lá biếc hẳn không muốn về
Không bằng lăng chẳng cần ve
Một mình níu cả mùa hè -ghê chưa ?

Ơ kìa ! Trong tầm tã mưa
Có ai khúc khích như chưa biết buồn
Xắn quần đi bắt chuồn chuồn
Nép mình dưới lá -góc vườn nhà tôi
Định ơ -may quá lại thôi
Chân thì trắng quá và môi thì hồng
Đi qua luống cải lên ngồng
Hoa vàng trên ngực mà không biết gì
Ơ kìa..


 

Author: Hương Giang