PHƯỢNG

PHƯỢNG
           PHƯỢNG

                     
Hương Giang

Chùm phượng nào ủ lửa giữa ngực em
Để muôn đời - tôi khát khao vào hạ
Nơi mát lạnh giọt thiêng - nhũ đá
Nơi thâm cung - cỏ xanh quá -gọi mời

Tháng 5 về - đón hoa hạ lên ngôi
Cởi xiêm áo giữa trời làm mây trắng
Nếu chiều nay - bên đồi hoang tắt nắng
Người cho tôi chùm phượng dẫn lối vào !


 

Author: Hương Giang