PHÚT NIỆM TƯỞNG

Tượng đài chiến thắng Truông Bồn Ảnh: xuân ba

Tượng đài chiến thắng Truông Bồn Ảnh: xuân ba

Thơ: Phan Cát Cẩn


Đứng trước Truông Bồn
trước tấm phù điêu 13 gương mặt các chị
thớ đá nói điều gan góc
lời lỗi hẹn với cuộc đời...
 
Những năm tháng khốc liệt
thấu tận tim người
tôi thấy lạnh
đâu đó tình người
tình đồng đội
và tình yêu đôi lứa
hơn hết là tình yêu đất nước...
 
Những tượng đá tuổi 20
nét kiêu sa thời con gái
nét khắc nghiệt chiến tranh
bão tố cất chưng thành linh hồn Tổ Quốc...
 
Thời gian qua đi
để lại sự hy sinh mất mát
Tổ Quốc ghi công các chị
muôn sau....!
 
Truông Bồn 30/4/2016