RÉT QUÊ

RÉT QUÊ

       RÉT QUÊ


                Hải Minh 
 
Mai em về Sơn Tây
Nhớ mang thêm áo ấm
Quê mình đang rét đậm
Gió hun hút phố gầy
**
Ba Vì xám mầu mây
Trung Sơn Trầm thiếu nắng
Tịnh không cánh cò trắng
Lạnh cánh đồng Phụ Khang
**
Đông tô đỏ lá bàng
Gọi gió về bứt lá
Nơi vườn hoa thị xã
Tượng đá cũng run chân
**
Em qua ngả Tiền Huân
Nghĩa trang tôi đứng đợi
Nén nhang trầm thắp vội 
Âm lòng những người thân!


 

Author: Hải Minh