SANG MÙA

Thu

Thu

                     SANG MÙA 

                                 
Phương Liên 

Hình như thu đã sang phải không anh?
Em thấy nhớ con đường xôn xao lá
Bước chân quen trong dòng đời hối hả
Có muộn không khi gió đã sang mùa?
.
Em quờ tìm hình bóng ấy trong mưa
Tìm ảo ảnh mong dối lừa năm tháng
Mắt nhòe cay trong bóng chiều chạng vạng
Anh có buồn... quán vắng chỉ mình em?
.
Ly cà phê hôm nay như đắng hơn
Nhớ quay quắt thêm dỗi hờn buồn tủi
Dáng ai nghiêng trong dông chiều lầm lũi
Có lẽ nào thủa ấy đã vội qua...?
.
                                   23/07/2015

 

Author: Phương Liên