SƠN NỮ

Thơ của Hải MinhTao không thích gái Kinh
Người gây gây nồng nặc
Không có hương có sắc
Phải mua nước hoa bôi


Tao thích Thào Mỷ thôi
Ngực căng như cánh ná
Đi ngang người thơm quá
Mùi thảo quả, hoa hồi

Mắt mày có mặt trời
Miệng có con chim hót
Xà-cạp ôm tròn gót
Đi nhẹ như huơu sao

Qua trăng là Gầu Tào
Tao bắt Mày làm vợ
Mình thương nhau - đừng sợ
Về làm dâu họ Lù

Chiều lãng đãng giăng mù
Mày tước lanh - quay cúi
Tao đi vào trong núi
Đuổi lũ khỉ bẻ ngô

Sương sớm còn chưa khô
Hai đứa mình xuống phố
Bên rượu ngô thắng cố
Nhìn mày múa sênh tiền!

HM