SƠN TÂY CỔ TÍCH

Thùy Loan

Thùy Loan

SƠN TÂY CỔ TÍCH

             
  Cù Thùy Loan

Lãng đãng gió Xứ Đoài
Cõng đầy cổ tích
Dịu dàng anh kể..
Em thấy mây trắng sà về
Thành Sơn ngủ vùi
Những con người mộc mạc
Xới quanh đồi mật.
Lời anh âm vọng từ núi Tản
Có tiếng chim hót xanh bốn mùa
Có vị đậm củ khoai
Thương cho ai chưa được về miền mây trắng
Uống nước giếng đá ong.
Nghe anh kể…em khát!
 

Author: Cù Thùy Loan