SƠN TINH - THỦY TINH

SƠN TINH - THỦY TINH


SƠN TINH - THỦY TINH
 
Ngô Văn Phú
Hóa ra NGọc Hoa từ thuở ấy
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
May mà lấy đuợc chàng Sơn Tinh
Núi Tản, Phong Châu gần biết mấy...

Còn chàng Thủy Tinh cam vận hẩm,
Mất luôn nguời đẹp vì ở xa.
Ngọc Hoa nếu theo chàng về biển
Biết đâu sung suớng còn gấp ba.

Chắc là chàng cũng lấy vợ khác
Truyền thuyết từ miệng nguời đặt ra.
Cứ ngẫm lấy đâu gà chín cựa,
Ngựa chín hồng mao bói chẳng ra!

Cớ chi thù hận dây dưa thế?
Nguời trời còn ghen hơn chúng ta!


                                                              2001        

                     
      

Author: Ngô Văn Phú

Source: Xứ Đoài - Nxb Thời đại - 2013