TA ĐI THÔI ... EM!

Nhà thơ Kiều Công Luận

Nhà thơ Kiều Công Luận

TA ĐI THÔI ... EM!
 
Kiều Công Luận
 

Ta đi thôi … em!
Anh không thể ngồi vào ghế đó
Dù chỉ là ngồi thử
Chiếc ngai vàng của các bậc minh vương.
Ngồi vào đó sẽ mất vui ngày du lịch.

 
Ta đi thôi … em
Đấy là nơi ngồi để ra quyết sách
Lo cho dân – tất cả cho dân
Tất cả vì vinh quang Tổ Quốc.
Không thể thử làm vua như trò đùa thế được.

Ta đi thôi … em
Chiều nay về anh sẽ ngồi
Trên ghế gỗ nhà mình
Lo cơm áo gia đình
Tình yêu chúng mình
Tương lai lũ trẻ
Can đảm lắm 
Anh mới dám nói câu : có thể…
Ta đi thôi … em !


 
 
 

Author: Kiều Công Luận