TẾT VẮNG CHA

Cánh đồng làng Ngái, quê hương tác giả

Cánh đồng làng Ngái, quê hương tác giả

TẾT VẮNG CHA
 
           (Kính dâng hương hồn Cha)
 
Vắng Cha Tết cũng mồ côi 
Chiều trôi quạnh quẽ... tối rồi, nhá nhem
 
Mưa rây sân mốc rêu đen 
Còng lưng Mẹ quét vết nhèm thời gian. 
Cửa nhà hiu hắt khói nhang 
Quặn vòng trắc ẩn đa đoan cuộc đời
Tách trà côi cút đầy vơi 
Ngậm ngùi sách mở buông rời giữa trang...
Đèn chong leo lét ủng vàng
Vật vờ Mẹ khóc ngày tàn lẻ loi.
 
Tìm trên non Tản gương soi
sông Đà trong thế thấy Người chưa Cha?
Người chung cạn chén sơn hà
Mình con, nức nở vỡ oà giọt đau!
 
                        Con gái
Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh