THÁNG BA

Dòng Lô

Dòng Lô

THÁNG BA

Nay về lại chốn cũ
Ngỡ ngàng
Bê tông hoành tráng
Tuyên Quang!

Đâu ch
ợ 
Tam Cờ
Bến đò Nông Tiến
Râm ran đôi bờ chờ chuyến sang?

Nương rẫy ngổn ngang
Xốn xang ngày sơ tán
Sắn khoai rau củ

Đèn sách ngặt nghèo...
Bếp lửa reo
Gọi chiều đông về sớm
Sắn nướng... ấm thơm...

Mái néo cột tre
Vách phên nong mốt , dát nong đôi
Góc khuất hầm hào
Ánh mắt gái trai tìm nhau vụng dại
Thấp thỏm lo thầy trách phạt.

Về với ấu thơ
Dòng Lô còn giữ những dại khờ
Trường cũ
Chỉ còn nơi bạn cũ.

Mấy chục năm
Đi khắp dọc dài Đất Nước
Muối mặn gừng cay
Ngọt đắng trần gian
Bại - thành - vinh - nhục!
Vẫn còn đây
Trinh nguyên
Sau mùa thi
Mùa đi cứu nước

Rợp trời phượng đỏ
Tuyên Quang.

Từ sân nhà
Núi Dùm, núi Tổ, núi Là...
Vốc nước dòng Lô
Ta thấy ta.

Tháng ba
Lớp ta
Còn ai
Về đi... !

Author: Nhất Dương