THÁNG TƯ

THÁNG TƯ
               THÁNG TƯ

Tháng tư ! Cửa sổ lỏng then
Nằm nghe hoa bưởi, hoa kèn * nhả hương
Một chờ, hai đợi ba thương
Mình đây ta đấy còn vương vấn lòng
Tháng tư lễ hội đang đông
Có người bỏ bạn theo chồng làng bên
Ta về , trăng khuyết bên thềm
Nhớ nhung thì ít, lãng quên thì nhiều
Tỉnh say, nắng sớm mưa chiều
Ngọt bùi trộn lẫn những điều đắng cay
Loa kèn theo gió hương bay
Mang bao nỗi nhớ vơi đầy… tháng tư


* Hoa loa kèn còn gọi là
hoa tháng tư


 

Author: Đào Trọng