THƠ VIẾT Ở ĐỀN TRẦN

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn viếng đền Trần và bãi cọc Bạch Đằng

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn viếng đền Trần và bãi cọc Bạch Đằng

       THƠ VIẾT Ở ĐỀN TRẦN

                 
Nguyễn Lâm Cẩn

Soi vào đền Trần
Lịch sử hiện ra cọc Bạch Đằng lởm chởm
Từ trong sương sớm
Cờ rợp trời
Ngựa hý
Quân reo
Hưng Đạo Vương lững lững giáp gươm đeo

 
Cây lúa sinh ra dân tộc đói nghèo
Triền miên giặc, triền miên chiến trận
Chưa sạch kiếm mùi tanh uất hận
Đã xông pha
Con cháu muôn đời thờ giọt máu ông cha

Cõi trời đất mở ra
Mấy trăm năm ngự trị sơn hà
Nền độc lập an dân nước thịnh
Hào khí Đông A dựng từ tay người lính

Văn hóa một thời mái ngói rêu phong
Nghe âm vang từng nhịp trống đồng
Bạch Đằng Giang gọi sóng biển đông
Tiết kiệm của dân từng giọt máu hồng
Từng hòn san hô trên Trường Sa chìm nổi
Có bàn chân Hưng Đạo đứng uy nghi
Các triều đại đi qua sử sách đều ghi

Ngôi mộ gió hóa bản đồ Tổ Quốc
Quen mùi tổ tiên đến đây xâm lược
Theo Hưng Đạo Vương
Già trẻ hóa anh hùng

Tôi đứng đây nhìn sông nước Bạch Đằng
Đền hương khói quanh năm trầm mặc
Những nén nhang khoan dung với giặc
Khi quân tàn, tướng bại, ngọn cờ hoang
Những nén nhang kêu gọi ba quân
Trống nổi hịch khi kẻ thù kéo đến
Hưng Đạo Vương giữa trận tiền hiển hiện
Một Bạch Đằng Giang hải đảo sóng cồn lên.


                 Đền Trần Quàng Ninh, 19-12-2015

Author: Nguyễn Lâm Cẩn