THU

THU

                THU

 Hải Minh 
 
Chỉ cần một chút cốm xanh
Lá sen ,rơm nếp là thành mùa thu
Mở ra có tiếng chim gù
Có mây bàng bạc phiêu du cùng trời
Ơ kìa ! Trên mặt giếng thơi
Có giàn hoa mướp -vàng ơi là vàng


 
 

Author: Hải Minh