THU EM

Ngọc Mai

Ngọc Mai

                   THU EM

                 
 Nguyễn Thị Ngọc Mai

        Đêm dài em thả bờ vai
Neo vào nỗi nhớ dặm dài tháng năm
        Ngọc ngà đằm thắm khuôn trăng
Vịn dòng kí ức chèo thăm sóng đời
        Chở xuôi nỗi nhớ chơi vơi
Đổ đầy biển khát những lời ngọc châu
        Chênh vênh ngọn gió vắt cầu
Giao mùa tim chạnh lệ sầu rơi nghiêng.
        Lạc dòng nhan sắc chung chiêng
Mùa trăng cạn ánh vô miền chênh chao..
        Đò khua vẳng tiếng năm nao 
Quyện hồn lữ khách nhuộm vào thu -em


 

Author: Nguyễn Thị Ngọc Mai