THU SANG

THU SANG
    THU SANG

             
 Bùi Thị Sơn

Phượng đà trốn biệt
Chỉ còn tiếng ve
Rã rời, mỏi mệt
Từ biệt đêm hè

Ao làng: gương phẳng
Soi trời: Mây bay
Ôi! Thu đã đến
Se lòng heo may…

Ngày lại nối ngày
Tháng, năm nuối tiếc
Tình yêu đã thu
Lá vàng
Trời biếc!
 

Author: Bùi Thị Sơn