THU VỀ

Nguyễn Thị Minh Hồng

Nguyễn Thị Minh Hồng

 
 
              THU VỀ
 
Nguyễn Thị Minh Hồng

Hình như giọt sương đang rơi
Lá liễu đang rủ ủ hơi đôi bờ
Hình như đóa cúc ngẩn ngơ
Đợi ai ai đợi vàng chờ đầu non.
Hay là mùa thu lon ton
Đi vào nỗi nhớ héo hon mà đầy
Có phải chiếc lá thu gầy
Hay là mắt biếc ngất ngây tình đầu?
Có phải ai vắng nên sầu
Hay là trời vắt mưa ngâu trái mùa?
Hình như ngọn gió đang lùa
Vào tim se sắt, người vừa lướt qua.
Có phải thu mãi thướt tha
Đi vào giấc mộng mượt mà đêm đêm
Hay là thơ hát lời êm
Vần say câu lả ai nêm ngọt ngào?
Cuối đường có tiếng lao xao
Hay là ai gọi nôn nao…Thu về.

 
SG – 31/ 08/13

Author: Nguyễn Thị Minh Hồng