TÌM ANH

TÌM ANH
TÌM ANH 


Anh đi đâu chẳng có nhà
Vườn đào còn thắm bông hoa đợi chờ
Nửa chừng xuân đi trong mơ
Nửa còn hờ hững bao giờ gặp nhau?

 
Nhớ nhiều đồi bạc như lau
Gió ngàn làm sóng xô đâu không về
Tìm anh nửa tỉnh nửa mê
Câu thơ bỏ ngỏ lời thề bỏ quên

Thời gian vuột vội như tên
Ô kìa nay thấy anh trên mạng rồi
Vẫn hồng vẫn nụ xinh tươi
Mà anh chẳng thể thành người năm xưa!

                         
 ĐK 26- 2- 2018

Author: Thùy Loan