TRỜI ĐÀY

Nhà thơ Kiều Công Luận

Nhà thơ Kiều Công Luận

            TRỜI ĐÀY

                 
Kiều Công Luận

Đã ôm lấy kiếp trời đày
Đã thân rơm cỏ sới cày làm vui
Vườn đồi cây lá xanh tươi
Vườn thơ ngan ngát hương trời gió say
Chót ôm lấy kiếp trời đày
Dù thoi thóp thở vẫn cày vườn yêu
Vẫn thơm nắng sớm gió chiều
Vẫn nghe môi má em yêu cận kề
Bàn tay ấm chắc bạn bè
Anh em nhắc nhớ vỗ về mến thương 
Vườn cây ta lại xanh rờn
Và vườn thơ lại thả hương gió trời
Trời đày để được rong chơi
Phì phò cày một nụ cười... tặng nhau.

                   
14 / 07 /2016

Author: Kiều Công Luận