TÚY CA và CÓ KHÔNG, TRI KỶ TRI ÂM?

Chử Thu Hằng và Vũ Thương Giang

Chử Thu Hằng và Vũ Thương Giang

TÚY CA  

Vũ Thương Giang
 
Thiếu người tri kỷ ta say
Đêm nay gục dưới trăng gầy lênh loang...
Hồn ta một mảnh úa vàng
Cô đơn tựa nấm mồ hoang trên đồng…
 
Túy ca buông giữa thinh không
Dìm ta chết đuối trong dòng phù sinh
Ngất ngư, độc ẩm riêng mình
Vườn khuya sương giọt kết tinh ngấn sầu
 
Hồng nhan tri kỷ nơi đâu
Bỏ ta ngụp giữa bề dâu chốn đời?
Men say chuếnh choáng lên môi
Rót thêm ly nữa cho vơi nhẹ buồn.

                             
 Vũ Thương Giang
 CÓ KHÔNG, TRI KỶ TRI ÂM?
 
Thương tặng Vũ Thương Giang
nhân đọc Túy Ca của em.
 
Tìm đâu tri kỷ tri âm
Nhân gian – cõi tục – bụi lầm
Em ơi!
Sỏi nhiều mà ngọc hiếm hoi
Ta cần ai?
Biết ai người cần ta?
 
Ngoài tươi trong héo đấy mà
May chăng, chỉ phận đàn bà hiểu nhau.
Ngàn xưa cho tới ngàn sau
Xuân Hương, Thị Kính còn đau ngút trời
 
Này em, thương lấy mình thôi
Mượn son phấn giấu khóc cười đi em
Mượn thơ mà trút nỗi niềm
Mượn đêm mà nén tình riêng phập phồng
 
Cắn răng nuốt lệ vào lòng
Tri âm tri kỷ…
Đừng mong có người!


                                 5/7/2015
Chử Thu Hằng