TÂM TÌNH VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU

Thơ Nguyễn Thị Mai
TÂM TÌNH VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU

                                    TÂM TÌNH VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU

                                                                             Nguyễn Thị Mai

 
Chắc là em giống tôi xưa 
Dễ buồn vui với nắng mưa với mình 
Chắc là em trẻ em xinh 
Tóc mây một sợi kéo đình đổ xiêu 
Chắc là em hạnh phúc nhiều 
Khi ôm hoa tặng nhận điều hứa cho 
Chắc là… 
 sao ta đắn đo 
Thương em, nói thật mà lo bời bời 
Rồi mai hoa cải về trời 
Thì em sẽ hiểu những lời lá răm!

NTM

 

Author: Nguyễn Thị Mai