VẦNG TRĂNG NGUYÊN TIÊU

VẦNG TRĂNG NGUYÊN TIÊU
      VẦNG TRĂNG NGUYÊN TIÊU

               
 Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Mơ bay nghiêng áng thơ tình 
Dỗ nghiêng nghiêng cả bóng mình, bóng ta.
Nghiêng chùm mây trắng la đà 
Nghiêng che vành sáng trăng tà nghiêng nghiêng
Niềm vui nghiêng ngả tháng giêng 
Tiếng cười nghiêng trống nghiêng chiêng ...bang bồng
Trăng nghiêng nghiêng lệch vầng không 
Tinh nghiêng nghiêng đổ cõi lòng, người ơi!
Nguyên tiêu nghiêng ánh thơ trôi 
Tròn vành vạnh nhé! Đất Trời...nghiêng em.
Khúc xuân nghiêng rót ru êm 
Nghiêng ngày nát đá! Nghiêng đêm ngấu tình!


 

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh