VẠT ÁO ...

Mẹ

Mẹ

             VẠT ÁO ...
 
Kính dâng hương hồn Mẹ 
Bà ngoại của các con con .

Mây thiêng đón Mẹ về Trời 
Bơ vơ câu hát ...ru hời ...phận con ...
À ơi tám cái vuông tròn
Cháo rau đắp bữa gánh mòn nắng mai 
Mua sương bán gió chợ Đoài 
Quanh năm giấc ngủ vay ngoài bước quê...

 
Khói hương nhòe lối con về 
Khăn tang nức nở bốn bề giăng mưa 
Buồn trông bóng Mẹ ngày xưa 
Chạy ngang nắng ,Nhặt chát chua trả Giời ...
Sóng xô con khúc lở ,bồi
Nổi chìm đầu nước vin lời Mẹ ,Cha 
Bàn tay đắp đổi phù hoa 
Xót lòng cây ,quả vườn nhà còn xanh 
Mẹ thương ...được của để dành
Đời không thương ...Chốn no lành ...truân chuyên...

Bái vọng đất Phật non Tiên 
Xin Mẹ vạt áo che miền con qua ...

 
Vu lan 2016 .

Author: Nguyễn Khánh Toàn