VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN
VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

             Nguyễn Đăng Thuyết

 
Câu Ví Dặm
Cắm chân tình đất đỏ
Sóng Sông La 
Ăn nhịp phách chiêng cồng
Say cái nắng
Đơm hoa trồng cái gió
Ước tuổi hồng
Lúa chín vụ...bảng đen

 
Khúc trường ca
Đèn sách đan xen
Lửa Đam San 
Nuôi tim trời khao khát 
Đất Ba Zan
Mắt xanh chồi gieo hạt
Nghĩa trồng người
Nuôi mầm sống sinh sôi

Chư Ang Sin
Tâm chót vót đỉnh trời
Pơ Lang say
Màu hoa tim đỏ chói
Bước chân thơ
Tây Nguyên thầm vẫy gọi
Khúc chiềng cồng
Câu Ví Dặm...nơi em!


 

Author: Nguyễn Đăng Thuyết