VÔ ĐỀ

VÔ ĐỀ

                VÔ ĐỀ


                      Hải Minh
 
Không còn lãng đãng giăng mù
Hanh hao cũng hết -thật Thu đi rồi
Mây về tô xám bầu trời
Mưa rây lạnh ướt triền đồi chiều nay
Chợt thèm một chút heo may
Lửa rơm ,bếp rạ khói cay thơm nồng
Cô hàng xóm mới lấy chồng
Thôn Đoài đội cả mùa Đông -tiễn Người


 

Author: Hải Minh