XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

                         
 Minh Ngọc

 

Xin đời một đóa mong manh
Nắng mưa
Bạc bẽo

Chòng chành
Sá chi
Vẫn buồn vui của đương thì
Ngày mai dẫu tận...
Trách gì cao xanh
Mơ hồ trong cõi hư danh
Cho đời một thoáng lòng lành
Thế thôi.


 

 


Author: Minh Ngọc