XUÂNXuân

Chạng vạng giơ tay chạm tới xuân
Ngất ngây nắm giữ chút hương trần
Say xưa vần vỗ hồn đất Việt
Lấp ló ơ kìa! Xuân ái xuân.
     

          Nguyễn Xuân Phương