XUÂN DỊU

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

             XUÂN DỊU


Nắng mỏng lá đưa nhè nhẹ gió
Dăm ba cánh rụng sắc đào phơi
Nhạc hồn lơ lửng không như có
Chim ở đâu đây hót nửa vời

 
Lụa trắng bay hồng bao gót đỏ
Đường xuân khúc khích tiếng đùa chơi
Mươn mướt lối chờ ngu ngơ cỏ
Tiếng của thơ ngây ỏn ẻn mời

Tầng không lơ lửng mây như lụa
Không ánh trăng vàng vẫn lả lơi
Hồ xanh liễu thả cành như múa
Nhạc phẩm tình xuân chẳng cạn lời

Muốn ngắm mắt ai rười rượi nhớ
Tình còn xao xuyến đợi lên môi
Ơi đó cùng đây dan díu nợ
Dòng thơ bút thảo nét bồi hồi

                   
  Hà Nội, 15-3-2018


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn