XUÂN VỀ

XUÂN VỀ
               XUÂN VỀ
 
Trần Nhạc
 
Xuân đã về rồi !!!... Đó hỡi Em 
Chồi non bật mở ... Đời vui thêm 
Hoa Đào chúm chím bên song cửa 
Mai rắc vàng tươi trên phố êm
 
Xuân đã về rồi !!! ...Đó hỡi em 
Cửa đời ... Đừng đóng chốt , cài then 
Hãy mở lòng ra ...Chào cuộc sống 
MỘT MÙA XUÂN MỚI BAO ẤM ÊM 

 
 

Author: Trần Nhạc