YÊN TĨNH

YÊN TĨNH

              YÊN TĨNH

                       
 Cù Thùy Loan

Buổi sáng màn sương che chắn
Không dấu chân người
Không tiếng lá
Những giọt sương lập cập trên tàu lá rơi
Tiếng rơi của ngày dài phía trước
Tiếng cài then của cuộc tình!

Màn sương trắng xóa đi cơn ác mộng đêm
Thong thả rơi những giọt sương
Thong thả bờ vai dốc đứng
Ta đứng không cầu nguyện
Xung quanh ta đủ yên tĩnh rồi!


 


Author: Cù Thùy Loan