THÔNG BÁO TÊN MIỀN

Thông báo tên miền
THÔNG BÁO
 

Ngày 22 tháng 08 năm 2013 trang
Văn nghệ Sơn Tây đã đăng ký hai địa chỉ tên miền Việt Nam và quốc tế là: vannghesontay.com.vnvannghesontay.com

Ngày 10 tháng 1 năm 2014, được sự nhất trí của Thiếu tướng - nhà văn Hồ Phương -  Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sĩ Xứ Đoài. Trang
Văn nghệ Sơn Tây đã đổi thành trang Văn nghệ Xứ Đoài. Vậy nên ngày 24 tháng 1 năm 2014 chúng tôi mua thêm 2 tên miền là vannghexudoai.comvannghexudoai.net

Như vậy hiện nay trang
Văn nghệ Xứ Đoài có bốn tên miền là:
vannghexudoai.com
vannghexudoai.net
vannghesontay.com
vannghesontay.com.vn
Cả bốn tên miền này sẽ cùng hoạt động cho đến khi hết thời hạn đăng ký sử dụng với nhà cung cấp. Xin trân trọng kính báo tới quý độc giả của trang
Văn nghệ Xứ Đoài.


BAN ĐIỀU HÀNH