Syria: Một vụ nổ khổng lồ nhằm biến toàn bộ Palmira thành đống gạch vụn

Nhờ vào nguồn tin tình báo tin cậy, quân đội Syria đã kịp thời ngăn chặn thảm kịch này.
Syria: Một vụ nổ khổng lồ nhằm biến toàn bộ Palmira thành đống gạch vụn
Người ta phát hiện ra 3 nghìn thiết bị gây nổ của khủng bố IS trong thành phố Palmira, chúng được xếp đặt trong 1 mạng lưới phức tạp và được chôn giấu hết sức tinh vi.
Trong đó có một ngòi nổ được kích hoạt bằng tay và ngòi nổ được cài đặt để kích hoạt khi người ta nối lại điện cho thành phố. Mục tiêu là để gây ra một vụ nổ khổng lồ nhằm biến toàn bộ Palmira thành đống gạch vụn. Nhờ vào nguồn tin tình báo tin cậy, quân đội Syria đã kịp thời ngăn chặn thảm kịch này.
Quân đội Syria với sự giúp đỡ của Nga đang làm việc ngày đêm để gỡ hết số thuốc nổ trong TP, cũng như ngăn chặn quân khủng bố IS kích hoạt một vụ nổ khổng lồ.
 
 
 
 

Source: www.rt.com