CÁI GIẾNG

CÁI GIẾNG
           

        CÁI GIẾNG

                                 Lê Tuấn Đạt
 

Ông cha của cải xưa nghèo
May còn cái giếng trong veo ngàn đời
Soi vào bảng lãng mây trời
Ngỡ như hồn cũ muôn nơi tụ về
Ngỡ như cả một trời quê
Vẫn nguyên vẹn giữa bốn bề đổi thay

Tha phương bữa nọ về đây
Ngắm mình trong giếng mới hay còn mình. 

Author: Lê Tuấn Đạt

Source: chieulang.com.vn