CÓ AI CẦN GỌI ĐẾN TA?

Chử Thu Hằng - Hà Nội

Chử Thu Hằng - Hà Nội

 
CÓ AI CẦN GỌI ĐẾN TA?
 
"Có ai nghe thấy một tiếng vọng
Thì thả con thuyền sang với tôi”
(Thơ Trần Lê Văn)


Ta cần ai?
Ai cần ta?
Câu thơ chẳng đủ ấm mà sưởi nhau
À ơi chuyện đẩu chuyện đâu
Niêm phong những vẩn vơ đau riêng mình

Đò đưa thế thái nhân tình
Thật thà, lòng hẹp vừa dành ta thôi
Chứa sao nổi nỗi đau đời
Đau mình quá đủ kiếp người trầm luân

Ước chi ai gọi một lần
Rằng ai muốn khóc, đang cần vai ta
Gục vào nhau khóc chung mà
Buồn ai vơi ít
Buồn ta vơi nhiều.
 

Author: Chử Thu Hằng