ĐI CẤY

Nhà thơ Trần Hồng Giang - Nam Định

Nhà thơ Trần Hồng Giang - Nam Định

                 ĐI CẤY

                 Trần Hồng Giang


Đất làng tháng sáu ruộng chiêm
Mồ hôi rỏng rớt ướt mềm lưng ong
Tay nghiêng sẻ những nhánh lòng
Người đem trồng khắp cánh đồng ca dao
Mặc đời so những thấp cao
Bàn tay sấp ngửa thưa mau nhịp nhàng
Bùn nâu ươm những đa mang
Đi qua hết những lỡ làng gió mưa
Đồng mùa ai kịp cấy chưa
Để bao khấp khởi ngày xưa lại về…
                                   Trần Hồng Giang


 

Author: Trần Hồng Giang

Source: tranhonggiang.blogtiengviet.net