HƠI BỊ...

Tác giả Nguyễn Minh Tâm

Tác giả Nguyễn Minh Tâm

Thơ của luật sư Nguyễn Minh Tâm


Anh đã sáu mươi tuổi
Thoáng trông hơi bị... già
Nếu để tâm nhìn kỹ
Hơi bị... trẻ đấy nha !

Tim anh hơi bị... khỏe
Đập những nhịp bình yên
Chỉ những khi trái gió
Là mới hơi bị... phiền !
Đầu anh hơi bị... tỉnh
Trước bao nhiêu phận người
Trừ những khi nóng, lạnh
Là hơi bị…say thôi !
Mỗi khi tràn cảm xúc
Thơ anh hơi bị… siêu
Đọc thơ anh, em bảo
Rằng : - Em hơi bị… yêu !
Anh vốn người khiêm tốn
Chỉ hơi bị… thôi mà
Viết xong rồi đọc lại
Hơi bị cười…
Ha… ha… !


NMT