KHÔNG CÓ NGƯỜI

Nhà thơ Đàm Lan - Ban Mê Thuột - Đăklăk

Nhà thơ Đàm Lan - Ban Mê Thuột - Đăklăk

 
          KHÔNG CÓ NGƯỜI

                                           Đàm Lan

Không có người nắng sao vàng đến thế
Hoa biếng cười và gió cũng thôi reo
Cả lá nữa cũng không còn xanh thẳm
Và cuối chiều mây trắng sẽ về đâu ?

Không có người đêm không tròn như giấc
Mắt không nồng môi chẳng biếc như xuân
Ngày thăm thẳm bên triền thu héo hắt
Ánh trăng mờ u uẩn một hồn hoang

Không có người sương cũng biết lang thang
Buông trễ nải dật dờ bên bóng núi
Phiến lá khô trầm mình theo con suối
Tiếng chim khàn âm cuối vọng tìm nhau

Không có người không có cả xưa sau
Không có bóng không có hình để nhớ
Không có mưa cũng không còn nắng nữa
Và tấc lòng không biết gửi cho ai


 
 

Author: Đàm Lan