LẶNG IM

nhà thơ Hồ Phong Tư

nhà thơ Hồ Phong Tư
          LẶNG IM

                  Hồ Phong Tư


Chẳng còn đau đớn nữa
Thì mình đành lặng im
Chẳng còn lo nghĩ nữa
Thì mắt thành lim dim

 
Chén trà khuya đắng chát
Mình thức giờ với ai
Mặt bàn trang vở cũ
Trắng như tiếng thở dài

Giữa dòng đời tao loạn
Lòng người khó phân minh
Mơ gặp người con gái
Cưỡi sóng chém nghê kình

 
19/5/2014

 

Author: Hồ Phong Tư