TA CẦN CÓ NHAU

TA CẦN CÓ NHAU
TA CẦN CÓ NHAU
 
Đỗ Chiến Thắng

Em cần anh một bờ vai
Để đêm tan lạnh ban mai nắng hồng
Để gieo mùa vụ cấy trồng
Giục nương lúa chín mẩy bông hạt đầy

Anh cần em nối vòng tay
Cho thơ anh mãi đắm say nồng nàn
Mùa thu cơn bão vừa tan
Để hồn anh ngập nắng tràn tình yêu


 

Author: Đỗ Chiến Thắng

Source: Đỗ Chiến Thắng